Historiek van de badmintonclub

Kort na de opening van de Bazelse sporthal "De Dulpop" in 1980, zag onze badmintonclub GSF Sportief Kruibeke op 6 november het levenslicht.
De fiere ouders, François Van Bogaert en Gerda Van Eynde, kwamen met een 25-tal vrienden wekelijks elke donderdag samen om anderhalf uurtje te sporten. Een snelle groei verplichtte hen al snel extra trainingsuren te voorzien op zondag. Kinderopvang werd georganiseerd om jonge mama's en papa's aan te trekken. Ondertussen volgden Franço­is en medebestuurslid Frédien Roels een BLOSO-cursus badmintoninitiator, waard­oor zij hun leden deskundig konden begeleiden. Vermits de club danig groeide was er vanaf 1989 nood aan een derde trainingsdag.
Een jaar later werd gestart met jeugdtrainingen o.l.v. Daniël Wagemans,
in de regio beter gekend als meester Danny. Datzelfde jaar, 1990, vierde de club op gepaste wijze zijn 10-jarig bestaan. Enkele jaren later kreeg Danny extra steun van Gerrit Van De Vijver en Gunter Van Bogaert voor de begeleiding van de steeds groeiende jeugdafdeling. De drie jeugdtrainers volgden ook een cursus badmintoninitiator. De jeugd werd in drie niveaugroepen onderverdeeld
en ieder kreeg aangepaste les met behulp van specifiek materiaal, o.a. een shuttle- en servicemaster.

Het seizoen 1993 - 1994 betekende toen het absolute hoog­tepunt van de club: we ken­den een recordaantal inschrijvingen, we organiseerden een heuse badmintonstage voor de jeugdleden, Gerrit en Gunter schreven het sportboek "Badminton ... meer dan een pluimpje slaan" en last but not least ... we werden door het BLOSO verkozen tot één van de meest verdienstelijke sportclubs inzake jeugdwerking en onze club werd door de Gemeentelijke en Oost-Vlaamse sportraad uitgeroepen tot "recreatieploeg van het jaar". 

De volgende tien jaar wisselde het bestuur nog al eens van gezicht en na Franço­is en Kris Smet werd Luc Broodcoorens voorzitter van een vernieuwde bestuursploeg. We bleven echter heel wat aandacht besteden aan de jeugd en organiseerden gedurende een aantal jaren een “interscholenbadmintontornooi”.
In 1998 werd besloten de krachten voor de jeugdwerking te bundelen met die van een andere Kruibeekse badmintonclub, BC Scaldis.
Zo ontstond "Jeugdbadminton Kruibeke".

Eind 1999 sloeg het noodlot toe. Onze sporthal werd door een brand onbruikbaar. Daardoor kenden we een ongelukkig seizoen. Her en der in de naburige gemeenten konden we af en toe wat trainen. Vanaf augustus 2000 werd er terug normaal getraind - weliswaar in een opgerichte luchtdraaghal naast de Dulpop - en werkte de club, langzaam maar zeker, aan de heropbouw.
Op 6 november 2000 bestonden we 20 jaar, hetgeen we weer op een waardige wijze vierden met o.m. een optreden van Jan De Wilde. Sinds 1999 is de samenwerking met BC Scaldis steeds intenser geworden, niet alleen op het gebied van de jeugdwerking, maar ook de wekelijkse trainingen worden sindsdien samen gehouden.

En bij de start van het seizoen 2003 - 2004 was het dan eindelijk zo ver:
we konden spelen in een gloednieuwe Dulpop. Ondertussen had voorzitter Luc ruim zijn pensioenleeftijd bereikt en vond hij het tijd om de voorzitterfakkel door te geven aan Danny. Hopelijk hangt Lucs badmintonracket niet voorgoed
aan de wilgen!
De laatste jaren zat het ledenaantal, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen, terug in de lift, net zoals in de topjaren. Binnenkort is de sporthal weer te klein (en die telt al twee terreintjes meer dan in het verre verleden)!

Op 6 november 2005 vierden wij ons zilveren jubileum, m.a.w. dan bestond de club liefst 25 jaar! Het werd een zeer feestelijk weekend: op zaterdagavond was er een fuif en op zondag – exact op de verjaardag – had in de hoofdzaal van het kasteel “Wissekerke” een optreden plaats van een saxofoonkwartet. Onder de genodigden herkenden we een tedere burgemeester Denert – zoenen dat die man kan! - bestuursleden van andere badmintonclubs uit het Waasland  en natuurlijk heel wat leden van onze eigen club. Ieder lid konden we voor deze gelegenheid een nieuwe T-shirt aanbieden, dankzij de gulle clubsponsors en medelid Ronny, die het nieuwe logo ontwierp.

Op zondag 14 november 2010 was het weer zover: 30-jaar GSF Kruibeke badminton voor volwassenen én tegelijkertijd 20-jarig bestaan van de Kruibeekse jeugdbadmintonclub werden gevierd met een zéér feestelijke receptie in de vestibule van het Bazelse kasteel Wissekerke. Allerhande prominente figuren waren weer present om dit alles met ons samen te vieren.


In de loop van het seizoen 2012-2013 staken de meeste van onze clubspelers alweer in een nieuw ‘clubkleedje’: een rode T-shirt (of polo) met een kleine grijze opdruk.
De laatste jaren moeten we jammer genoeg al vroeg in het seizoen een ledenstop inlassen door een enorme groei aan leden, waaronder toch wel veel ‘nieuwe’ gezichten. Maar … niet te vergeten … twee koppel(tje)s zijn er al bij sinds de cluboprichting in 1980: Nora en Walter, Arlette en Frédien! Hun leeftijd krijgt maar geen vat op hun spelniveau! Integendeel!

Kort na de start van het seizoen 2015-2016 bestond onze badmintonclub 35 jaar (m.n. op 6 november 2015). We vierden dit in februari 2016 op gepaste wijze: friet met vleesjes, drank, een optreden van de coverband 'Onderkover' en een afterparty met een dj. Het werd een voltreffer met zéér véél volk!

Ook voor het seizoen 2016-2017 werd ondertussen de kaap van 100 actieve leden bereikt waardoor we jammer genoeg opnieuw een ledenstop hebben moeten invoeren.

Het seizoen 2017-2018 kende alweer een hoog aantal leden! Ondertussen veranderde de naam 'GSF' in 'Gezinssport Vlaanderen', waardoor onze clubnaam wijzigde in 'badminton Kruibeke'. Voor onze jaarlijkse BBQ-afsluiter mochten we deze keer een record aantal inschrijvingen optekenen: liefst 79 personen vonden de weg naar onze 'vleesjes'! Dankzij een fijne uitgebreide werkploeg, waar we steeds beroep op kunnen en mogen doen (hetgeen we geweldig appreciëren!), werd het weer een succeseditie!

Vanaf het seizoen 2018-2019 gebruiken we alvast een vernieuwd logo, ontworpen door medelid Chantal Maas! We zijn blij dat we binnen onze eigen club veel mensen bereid vinden die hun 'talent' willen etaleren! Bedankt Chantal! Ondertussen zijn we vertrokken voor het seizoen 2019-2020 en het meeste blijft bij het oude; jammer genoeg ook de (té) vroege ledenstop!

Het seizoen 2019-2020 werd op 16 maart 2020 bruusk afgebroken door de coronapandemie die nu al ruim anderhalf jaar wereldwijd de scepter zwaait! Na amper tussendoor gespeeld te hebben zijn we vol goede moed op 2 september 2021 gestart voor hopelijk een ‘normaal’ seizoen!

 

Op het einde van het seizoen 2021-2022 stopte Daniël Wagemans na ruim 20 jaar met het voorzitterschap en het bestuur werd uitgebreid met enkele nieuwe mensen.

En net zoals voorgaande jaren kende ook het nieuwe seizoen 2023-2024 een grote opkomst. Zo is onze club opnieuw genoodzaakt een ledenstop in te voeren.